Uzdrawiając siebie uzdrawiasz Ziemię
Home » Techniki pracy » Reiki » Gaja
Gaja

 

Inicjację otrzymałam w listopadzie 2004 roku w Academy of Eternal Light w Bremen, Niemcy, przekazywanej przez Shimara Kumara. Shimara Kumara otrzymała tą Energię od Sanat Kumara. On jest planetarnym Logosem i kierującym wszystkimi Energiami Leczniczymi i Swiatłem, które przychodzą do Uniwersum i na Ziemię. Ta Energia została przekazana wszystkim tym, którzy zainteresowani są podniesieniem swojego poziomu świadomości, jak również czują się powołani do pracy na rzecz uzdrawiania innych na wszystkich poziomach dymenzjonalnych.

Gaja jest podwyższoną o jedną oktawę energią Reiki. Ta podwyższona o oktawę energia pomaga ludzkości. Osoby pracujące z enegią Gaji lepiej czują kontakt energetyczny z Ziemią i mogą intensywniej angażować się w procesie uzdrawiania Ziemi.


Ja w Peru na Waihna Picchu na tle Machu Picchu w 2010 roku